Työntutkimuspalvelut

Suxee Consulting Oy tarjoaa työntutkimuspalveluita tuotantoprosessin analysointiin ja kehittämiseen.

Normaaliaikatutkimuksella mitataan tuotteen kokoonpanoon tai muuhun valmistusoperaatioon kuluva aika. Tulosten avulla saadaan todellista tietoa käytettäväksi tuotekustannuslaskentaan ja kokoonpanoanalyyseihin (DFA).

Havainnointitutkimuksella selvitetään prosessin tapahtumien ja aikalajien suhteellisen esiintyminen. Tuloksista saadaan yleiskuva esimerkiksi koko osaston ajankaytosta ja eri koneiden kayton tehokkuudesta.

Jatkuva ajankäyttötutkimus on tietyn tyon tai tyontekijan toimintojen jatkuvaa seuraamista ja rekisterointiä pidemmän ajanjakson kuluessa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset korjaustyot, joissa tyon eteneminen suunnitellaan tyon kestäessä.

Toteutettuja case-esimerkkejä: Sohvalinjan kokoonpanotyön rationalisointi. Jauhelihan valmistuskustannusten määrittely ja prosessin standardointi.