Kokoonpantavuus koulutus (DFA)
Suxee Consulting Oy Ltd kouluttaa yrityksiä tuotteiden valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden huomioonottamiseksi tuotekehitysprojektissa. Koulutus toteutetaan teorialuennoilla ja käytännöllisellä valmistettavuuden analysointiharjoituksella. Koulutuksen yhteydessä voidaan käsitellä asiakasyrityksen kokoonpantavuushaasteita.

Teoriaosuudessa käydään läpi menetelmiä valmistettavuuden arvioimiseksi konseptisuunnittelusta detaljisuunnitteluun. Käytännön harjoituksessa analysoimme konkreettisen tuotteen valmistusprosessia ja arvioimme suunnitelman onnistumista.

Tarjoamme teille DFA-koulutuspäivän järjestelyä siten, että toteutamme tuote- ja menetelmä-suunnittelijoillenne yhden tai kahden päivän koulutustilaisuuden, koulutusmateriaali kopioituna osallistujille. Koulutus tapahtuu Suxee Consulting Oy:n oman laajan kuva-aineiston, multimediaesityksen ja DFA-työkalujen avulla.

Koulutus sisältää

- DFM/DFA motivointia ja käsitteitä valmistettavuudesta, suunnittelijoille
- liitosmenetelmien vaikutus kokoonpanoon
- syöttötekniikoiden vaikutus kokoonpanoon
- esimerkkejä "ei näin vaan näin"
- alan kirjallisuutta selattavissa tilaisuudessa
- valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden arviointimenetelmät ja niiden kaupallinen tarjonta
- esimerkkinä Suxee Consulting Oy:n DFA-Tool ® (www.dfa-tool.eu)

Koulutus noudattaa kirjan "Hyvin suunniteltu- Puoliksi Valmistettu" aineistoa ja rakennetta.